Obecní knihovna Zást?izly
Naposledy aktualizováno: 7.1.2013

Na t?chto stránkách op?t systémová chyba, proto se st?hujeme na:

http://www.knihovnazastrizky.estranky.cz/

zde najdete vše co pot?ebujete v?d?t o naší knihovn?

 

 

Akce a zajímavosti aktuáln? zde

Za?ínáme op?t s po?íta?ovými kurzy.

 

 

Provozní ?ád internetové stanice

Dopln?k K? Obecní knihovny

Knihovni ?ád Obecní knihovny

Desatero bezpe?ného internetu

 

V dnešní dob? to knihovny a knihy obecn? nemají lehké.

Dnešní mladí lidé si pod pojmem kniha ?asto vybaví lavici a nudu , ti vynalézav?jší pak dobrou podložku pod monitor nebo fakt , že papír dob?e ho?í. Tak ?i tak zájem o knihy upadl v porovnáním s dobou minulou nám nep?íliš ješt? vzdálenou. (Ost?ílených ?tená?ů se tento ?lánek netýká )

A my jsme tu od toho, abychom Vám dokázali, že i v dnešní dob? má kniha své místo v život? každého z nás.

 

Pro za?átek 10 důvodů pro? je kniha lepší než po?íta? a pro? jít do knihovny.

1) Knihu můžeme otev?ít a ?íst kdekoliv a jak dlouho chceme,u po?íta?e se bez elekt?iny neobejdeme a ani baterie v laptopu nevydrží v??n?.

 

2)Kniha neztrácí svou hodnotu ,po?íta? ano a hodn? rychle ...

 

3)P?ílišné sezení nad knihou ?i po?íta?em kazí zrak, ale u knihy mnohonásobn? pomaleji.

 

4)Kniha se po zlých nesympatických spolužácích hází lépe než pc.

 

5)Hozená kniha se nerozbije, hozený po?íta? ano.

 

6)B?hem ?etby knihy se Vám nemůže stát, že vysko?í okénko s tím, že b?hem ?tení došlo k chyb?, vypršela licence nebo že je nutný restart.

 

7)U knihy se nemusíte bát , že jí napadne n?jaký nestydatý vir.

 

8)Vaši potomci knihu ocení více než starý po?íta?, který bude v jejich dob? dávno p?ekonán, bude zabírat hromadu místa a nebude se hodit ani do muzea.

 

9)Když se Vám z knihy ztratí pár stránek, obsah si lehce domyslíte a v užívání knihy to nezabrání.Když se Vám ale z po?íta?e ztratí pár sou?ástek, tak už si v?tšinou ani neškrtnete.

 

10)Když ztratíte knihu může se objevit poctivý nálezce, který ji rád vrátí. Když ztratíte po?íta? na poctivé nálezce můžete zapomenout.

 

by Eliška Kry?erová