Obecní knihovna Zást?izly
Naposledy aktualizováno: 7.1.2013

Z?izovatel: Obec Zást?izly

Zást?izly ?p. 31

768 05 Kory?any

Vedoucí knihovny: Jana Šev?íková

Knihovnice: Ellen Šev?íková

Eliška Kry?erová

Naše knihovna obsahuje : 1674 knihovních jednotek

Z toho:

Krásná literatura: 1433 knihovních jednotek

Nau?ná literatura: 241 knihovních jednotek

Na dobu 6 m?síců máme zapůj?eno : 100 knihovních jednotek

Periodika : Kv?ty, ABC, Moderní byt

Registrováno : 26 ?tená?ů

?innost knihovny za rok 2007

Velikost obsluhované populace: 140 Registrovaní ?tená?i: 35

Statistika návšt?vnosti v roce 2009

Seznam knih III. vym?nného fondu

Tématická s.:Nau?ná
299681 VF 641 Mou?níky a sladkosti 369.00
325167 VF Blond, Becca Tahiti a Francouzská 399.00
325023 VF 641 Froydová, Maria Lechtivé va?ení 199.00
306408 VF 635 Haberer Skalky a kv?tinové 229.00
313488 VF 641 Höflerová Velká ovocná a 399.00
323671 VF 796.4 Jarkovská, Cvi?ení na velkém mí?i 295.00
332526 VF 635 Kiss, Marcell Jehli?nany a 349.00
333020 VF 929 Plaim, Anna, Vzpomínky Hitlerovy 84.00
325028 VF Taussig, Pavel, Hv?zdy ?eského 269.00
281607 VF 623 Thompson, Záchrana rukojmích 199.00
322622 VF 343 Berry-Dee, Vrazi z internetu 249.00
289141 VF 643 Blahotová, Pavlína Bydlíme s d?tmi ... a 155.00
333333 VF 745 Owen, Cheryl Malování na sklo 279.00
319119 VF Ray, Nick Vietnam 599.00
278680 VF 791.6 Růži?ková, Helena,Deník mezi životem a 1. 169.00
286355 VF Růži?ková, Helena, Deník mezi životem a 3. 169.00
Celkem za tématiku : 16 4,411.00 K?

Tématická s.:Beletrie
286734 VF Bradford, Barbara Být nejlepší 209.00
299407 VF Brooks, Larry, Bez zábran 199.00
306502 VF Brooks, Larry, Hadí tanec 249.00
278532 VF Bushnell, Candace ?ty?i blondýnky 199.00
335806 VF Castillon, Claire, Hav?ť 169.00
294866 VF Clark, Mary Vražda v bílém 199.00
306858 VF Clement, Peter Inkvizitor 199.00
292839 VF Coulter, Catherine Krásná podvodnice 179.00
318309 VF Coulter, Catherine Ne?ekaná záv?ť 219.00
307765 VF Dal Cappelo, Doktorka Laura 199.00
331943 VF Drake, Shannon Sladká jako h?ích 199.00
287712 VF Francis, Dick, Cena krve 139.00
285401 VF Francis, Dick, Chladná zrada 129.00
333699 VF Francis, Dick, Za trest 199.00
285391 VF Fuchsová, Irena, Když se žena topí 179.00
296228 VF Gardner, Erle P?ípad neopatrného 189.00
299415 VF Gertler, Strom smí?ení 229.00
335115 VF Hailey, Arthur, ??inný lék 249.00
309910 VF Haran, Elizabeth Západ slunce nad 199.00
305144 VF Herriot, James, Zv?roléka? na blatech 189.00
279648 VF Javo?ická, Vlasta, Šťastná hv?zda 218.00
310250 VF Johnson, Susan, Skandální vztah 199.00
309025 VF Lejsková, Petra P?íb?h ty a já 198.00
335324 VF Lowell, Elizabeth, Safírová kletba 249.00
288308 VF Machá?ek, Lubomír, Milenka Půlnoc 199.00
333285 VF Marciano, V žáru Afriky 219.00
314135 VF McBain, Ed, Alice v nebezpe?í 199.00
297622 VF McBain, Ed, Jeho slovo je zákon 159.00
305593 VF Newman, Judith Deník postarší 248.00
318851 VF Nowak, Jenny, Nemrtvý 189.00
319656 VF Plaidy, Jean, Královnino tajemství 229.00
291569 VF Proctor, Candice Šepot nebes 199.00
291039 VF Quick, Amanda, Galantní pomsta 209.00
291527 VF Smith, Wilbur A., ?eka bohů 2. 249.00
291532 VF Smith, Wilbur A., ?eka bohů 1. 249.00
291534 VF Smith, Wilbur A., ?eka bohů 3. 249.00
325549 VF Smith, Wilbur A., ?eka bohů 4. 269.00
278203 VF Steel, Danielle, Polibek 199.00
333017 VF Stoker, Bram, Dracula 399.00
335538 VF Swann, Carolyne Azurové nad?je 59.00
Celkem za tématiku :
40 .8,30700
Celkem za knihovnu : 50 11,098.00

Tématická s.:Mládež nau?ná
304345 VF M 745 101 nejkrásn?jších 249.00
317100 VF M 373 Bolek a Lolek - U?íme 69.00
317103 VF M 373 Bolek a Lolek - U?íme 69.00
317851 VF M 03 Moje první 399.00
294683 VF M 745 Veselá zví?átka z 2. 59.00
313558 VF M 791 Moore, Perry Letopisy Narnie - Lev, 349.00
298254 VF M 03 Motlová, Milada, Knížka pro Adama a Evu 249.00
319291 VF M 03 Williams, Brian, Sv?t p?írody 179.00

Celkemtématik8 1,622.00
Tématická s.:Mládež beletrie
320135 VF M Kouzelný sv?t pohádek 359.00
335745 VF M Nejkrásn?jší pohádky 2. 399.00
318209 VF M Zuzanka na b?ehu 149.00
324151 VF M Awdry, W., O mašince Tomášovi 4 4. 199.00
296863 VF M Blacker, Terence, E-mail ze záhrobí 99.00
326671 VF M Blyton, Enid, Záhada tajemného 179.00
315009 VF M Booth, Martin, Zlod?j duší 179.00
332993 VF M Boudová, Nela, Eliška a Korální?ci 199.00
293385 VF M Cabot, Meg, 1967- Mediátor 1. 175.00
297647 VF M Cabot, Meg, 1967- Mediátor 2. 169.00
306553 VF M Cabot, Meg, 1967- Mediátor 4. 179.00
306557 VF M Cabot, Meg, 1967- Mediátor 3. 169.00
318500 VF M Cabot, Meg, 1967- Mediátor 5. 179.00
322627 VF M Cabot, Meg, 1967- Mediátor 6. 189.00
285386 VF M Crompton, Richmal, Jirka vynálezcem 99.00
334620 VF M DiCamillo, Kate, P?íb?h o Zoufálkovi, 259.00
310101 VF M Disney, Walt, Lví král 199.00
286444 VF M Farley, Walter, ?erný h?ebec 155.00
326668 VF M Gohl, Christiane, Julie a ků? snů 159.00
325974 VF M Harrison, Lisi Dív?í parta 3. 179.00
274511 VFM Hohlbein, D?ti kapitána Nema. 1. 169.00
324496 VF M Jacobsson, Anders, Lot?ík Pet?ík 149.00
331891 VF M Kimpton, Diana, Eliška a no?ní 129.00
322881 VF M Kimpton, Diana, Eliška a state?ný 129.00
334628 VF M Komárková, O pastelce bez barvy 179.00
326247 VF M Lanczová, Lenka, Lucky Luk 1-2. 359.00
306525 VF M Lanczová, Lenka, Půlno?ní sny 172.00
334625 VF M Lindgren, Astrid, Já ješt? nechci jít 149.00
292720 VF M Macha?, Jan Zuzanka na prázdninách 149.00
280211 VFM Miler, Zden?k, Jak Krtek uzdravil 180.00
318468 VF M Platt, Richard, Piráti z Karibiku 299.00
288856 VFM Rettl, Christine, Detektiv Louská?ek 179.00
278528 VFM Shan, Darren, Upírův pomocník 149.00
308088 VF M Starke, John Honba za pokladem 169.00
323068 VF M Stine, R. L., Husí kůže. Duch z 149.00
304301 VF M Závadová, To nejlepší z 250.00
Celkem za tématiku : 36 6,831.00

Celkem za soubor : 50 10,073.00
Celkem za knihovnu : 50 10,073.00