Obecní knihovna Zást?izly
Naposledy aktualizováno: 7.1.2013

 

 

Otevírací doba

 

Každý pátek : 16:00-18:00

 

Výpůj?ní lhůta týkající se knihy je jeden m?síc

(tím, že si půj?íte knih více lhůtu neznásobíte!).

Výpůj?ní lhůta týkající se ?asopisu je jeden týden.

 

 

Výpůj?ní služba
rezervace knih, osobn? i na webu v záložce vzkazy,
poskytujeme možnost ú?asti na výb?ru knih z vým?nného fondu na
www.knihkm.cz ,zde můžete
nahlédnout do katalogu. Svůj výb?r zašlete na náš web nebo osobn? doru?te do
knihovny .

Všechny služby jsou zdarma. :)

Stahuj na MP3

?tená?ský deník

Obrazek

Od za?átku nového školního roku existuje na ?R3 Vltava nová webová stránka, odkud si můžete stáhnout povinnou ?etbu ve formátu MP3. Je zde spousta skv?lých povídek pro všechny v?kové kategorie, každý si p?ijde na své. Klikn?te na ikonu stahuj v MP3 a p?esv?d?ete se sami.

http://www.rostemesknihou.cz/

Knihovnické lekce